PCS behaalt ISO 9001 certificaat

Almere, 8 november 2013

PCS (Proactive Contact Support) is door bureau Certiked gecertificeerd voor ISO 9001:2008. Daarmee is aangetoond dat PCS een kwaliteitsmanagementsysteem heeft ingericht dat zorgt voor een consistente wijze van dienstverlening die voldoet aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Ilja Gleiser, directeur PCS: “Met de certificering hebben wij een volgende stap gezet met ons bedrijf. Wij waren zelf overtuigd van onze kwaliteit en het continu streven om deze te verbeteren. Maar het is goed dat dit is vastgelegd in processen en dat een externe auditor ook heeft vastgesteld dat wij op het gewenste niveau zitten. Daarnaast hebben wij aangetoond dat we  streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering en dat we dit verankerd hebben in onze organisatie”

Naast ISO 9001:2008 is PCS momenteel bezig met het halen van de ISO 27001 certificaat. Volgens Mohlad Hassan, Algemeen Directeur van PCS is dit logische vervolg stap in de strategie van PCS: “Onze klanten besteden belangrijke klantcontact activiteiten uit aan PCS. Men verwacht een betrouwbare service, ook met betrekking tot bescherming van informatie. Dit was voor ons de aanleiding voor het opzetten van een informatie systeem dat voldoet aan de strenge normen van de ISO 27001 norm. Wij verwachten nog voor het einde van dit jaar dit certificaat te halen”.

OVER PCS
PCS werkt met hart en ziel aan bewezen en succesvolle campagnes waarin de focus ligt op één-op-één klantcontact. Dat doen wij al jaren, voor grote opdrachtgevers in de B2C- en B2B-markt. De dienstverlening is breed: strategisch advies in de concept-fase, de campagne technisch optimaal inrichten, prospects benaderen, resultaten analyseren, de campagne zo nodig bijsturen, sales van hoge kwaliteit realiseren. Een niet onbelangrijk deel van de activiteiten bestaat uit telefonisch klantcontact voor sales (outbound) en service (inbound). Voor opdrachtgevers als KPN biedt PCS complete Business Process Outsourcing-oplossingen aan, waarin alle outbound-, inbound- èn back office-activiteiten geïntegreerd zijn. Kijk voor meer informatie op www.p-c-s.nl.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:

De heer Ilja Gleiser
M  06 1097 4331
T   036 310 01 11
E   i.gleiser@p-c-s.nl
www.p-c-s.nl