Succesvolle campagnes, mede dankzij PCS

PCS bewijst dat meer betrokkenheid bij de business van de opdrachtgever tot betere resultaten leidt. Gaat het om outbound sales, dan verdiepen we ons 100% in de propositie en denken we intensief mee met de uiteindelijke opzet van de campagne. Bij inbound serviceverlening trainen we agents op inhoudelijke kennis van de producten van de opdrachtgever. Ze moeten als het ware één worden met dat product, zodat service in één keer goed verleend wordt. Wij zijn uw visitekaartje. Een belangrijke ontwikkeling is, dat we vaak steeds meer verweven met de processen van een opdrachtgever. Door Business Process Outsourcing vullen we elkaar naadloos aan. Het sales- of serviceproces verloopt sneller en laat minder uitval zien. In het kader van business consultancy geven we op basis van data-analyse en marktonderzoek adviezen over efficiënter en doelmatiger klantcontact. De cases bewijzen het.